Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 25958
   Dane teleadresowe 2870
Charakterystyka Domu
   STATUS PRAWNY lub FORMA PRAWNA 1443
   ORGANIZACJA 1441
   PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE 1280
   ORGANY I KOMPETENCJE 1203
     ZAKRES OBOWIĄZKÓW 1693
     STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 414
     REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 387
     SPOSOBY DOSTĘPU 335
   NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 1744
     NABÓR KIEROWNIK ADM.- GOSPODARCZY 678
    ›    PROCEDURA 460
     NABÓR REFERENT 540
    ›    PROCEDURA 418
     NABÓR KSIĘGOWY 382
    ›    PROCEDURA 393
     NABÓR KSIĘGOWY 298
    ›    PROCEDURA 441
     NABÓR REFERENT 214
    ›    OGŁOSZENIE NABÓR REFERENT 148
    ›    PROCEDURA 108
    ›    Lista Kandtdatów 140
    ›    WYNIK NABORU 164
     Nabór na Kierownika działu opiekuńczo wspomogającego 110
    ›    PROCEDURA 60
    ›    OGŁOSZENIE 78
    ›    Lista kandydatów 69
    ›    WYNIK NABORU 61
OGŁOSZENIA
   Ogłoszenie w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronowirusem SARS-CoV-2 78
   Przetargi 2019 5921
     Dostawa ekogroszku 99
     Dostawa koksu 82
     Roboty remontowe w budynku DPS 107
     Roboty malarskie w budynku DPS 69
     Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej 77
   Przetargi 2018 19409
     Dostawa koksu 69
     Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej 68
     Dostawa koksu 60
     Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej 109
   Przetargi 2017 18867
     Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej 131
     Dostawa koksu 94
     Dostawa koksu 148
   Przetargi 2016 6715
     Świadczenie Kompleksowej Usługi Pralniczej 158
     Dostawa ekogroszku 113
     Dostawa koksu 126
   Przetargi 2015 18130
     Dostawa ekogroszku 125
     Dostawa koksu 145
     Świadczenie Kompleksowej Usługi Pralniczej 183
     Dostawa koksu 120
     Dostawa ekogroszku 131
     dostawa koksu 127
     Dostawa ekogroszku 123
   Przetargi 2014 4023
     Dostawa koksu 180
     Dostawa koksu 161
     Dostawa ekogroszku 151
     Świadczenie usług pralniczych 153
     Wynik dostawa koksu 134
     Wynik dostawa ekogroszku 121
     Dostawa koksu 135
     Dostawa ekogroszku 138
     Wynik postępowania sprzedaż samochodu marki CITROEN C- 15 144
     Sprzedaż samochodu marki CITROEN C-15 140
     Wynik postępowania dostawa ekogroszku 159
     Dostawa ekogroszku 191
   Informacja o niepodjętym depozycie 440
     Informacja o niepodjętym depozycie 61
     Informacja o niepodjętym depozycie 56
     Informacja o niepodjętym depozycie 59
     Informacja o niepodjętym depozycie 85
     Informacja o niepodjętym depozycie 106
     Informacja o niepodjętym depozycie 132
     Informacja o niepodjętym depozycie 155
     Informacja o niepodjętym depozycie 156
     Informacja o niepodjętym depozycie 152
     Informacja o niepodjętym depozycie 133
     Likwidacja niepodjętego depozytu 178
     Informacja o niepodjętym depozycie 177
     Likwidacja niepodjętego depozytu 358
   Informacja o wolnych miejscach 234
     2018 85
   ARCHIWUM 381
    ›     Świadczenie usług pralniczych 141
    ›     Wynik świadczenie usług pralniczych 136
     2013 140
    ›    Dostawa koksu 142
    ›    Wynik postępowania 142
    ›    Dostawa eko- groszku 135
    ›    Dostawa węgla 132
    ›    Wynik postepowania eko-groszek 121
    ›    Wynik postępowania wegiel 143
    ›    Dostawa koksu 112
    ›    Dostawa eko- groszku 98
    ›    Wynik dostawa koksu 99
    ›    Wynik dostawa eko- groszku 76
    ›    Wynik dostawa eko- groszku 137
    ›    sygnalizacja pożarowa- pałac 127
    ›    Wynik sygnalizacja pożarowa- pałac 89
    ›    Świadczenie usług pralniczych 116
    ›    Wynik świadczenie usług pralniczych 107
     2012 120
    ›    Dostawa Eko- Groszku dla DPS w Lisowicachw 368
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA EKO- GROSZEK 279
    ›    Ogłoszenie dot. wolnych miejsc 290
    ›    Przetarg pisemny ofertowy 1139
    ›    Wynik Postepowania Dostawa Mleka i Artykułów Mleczarskich 157
    ›    Przetarg pisemny ofertowy 200
    ›    Wynik Postępowania Dostawa Mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Lisowicach 170
    ›    Przetarg dostawa koksu 224
    ›    Przetarg dostawa eko- groszku 213
    ›    Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 218
    ›    Wynik postępowania dostawa Koksu 164
    ›    Wynik postępowania dostawa Eko- groszku 172
    ›    Wynik postępowania Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 195
    ›    Przetarg dostawa eko- groszku 195
    ›    Wynik postępowania dostawa Eko- groszku 226
     2011 116
    ›    Przetarg pisemny ofertowy 1877
    ›    Przetarg pisemny ofertowy 05.05.2010 r. 1708
    ›    przetarg pisemny ofertowy 31.05.2010 r. 346
    ›    Przetarg okna i drzwi 397
    ›    Protokół koks 317
    ›    Protokół okna i drzwi 372
    ›    Przetarg wykładanie płytek 291
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA 342
    ›    Przetarg wykładanie płytek 28.06.2010 r. 239
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 922
    ›    Przetarg dostawa artykułów mleczarskich 289
    ›    OGŁOSZEIE O WYNIKU POSTEPOWANIA MLEKO 232
    ›    Przetarg wykładanie płytek gresowych 259
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 219
    ›    Przetarg dostawa produktów spożywczych 261
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 220
    ›    Przetarg roboty malarskie 225
    ›    OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ROBOTY MALARSKIE 237
     2010 125
   Sprawozdania finansowe 88
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 66
    ›    Zestawienie zmian funduszu jednostki 61
    ›    Rachunek zysków i strat 55
    ›    Bilans jednostki 68
    ›    Informacja dodatkowa 61
   Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ? Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne?, Działanie IX.1 ?Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?, Poddziałania IX.1.2 ?Aktywizacja społeczno-zawod 100
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2009 997
   Zamówienia 2010 6417
     Przetarg dostawa mięsa 486
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert 227
   Zamówienia 2013 7675
     Dostawa opału dla DPS w Lisowicach 335
     Dostawa opału dla DPS w Lisowicach 19.09.2013 r. 226
     Wynik postępowania Dostawa opału dla DPS w Lisowicach 19.09.2013r. 135
     Ponowne ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 129
     Sprostowanie ponownego ogłoszenia o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 120
     Przetarg nieograniczony z dnia 09.10.2013 r. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 - cio osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 281
    ›    Ogłoszenie 207
    ›    SIWZ 276
    ›     Sprostowanie nr 1 z dnia 04 października 2013 r. Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym 142
    ›    Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sprostowanie i modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ 151
    ›    Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 09 października 2013 r. na zakup samochodu 9 ? cio osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 134
Inne
   Archiwalny BIP 547
   Redakcja biuletynu 568
   Adres EPUAP 380
   Ochrona danych osobowych 181
   INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 115
Łączna liczba odwiedzin:159637