artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Tomasz Gabara - nadzór techniczny
    e-mail: dpslisowice01@dps.pl
    tel. 0-44 14 18 76